Jag hör dem… …några bord bort: samtalen om året som varit. Männen och kvinnorna som säger att det varit ett ”mellanår”. Några uttrycker att det inte riktigt blivit som de tänkt sig. Att ”tiden bara farit förbi”. Någon nämner en ”helt fantastisk resa!” Vad är ett bra år? Vad innehåller dagar som är marinerade med glädje, nyfikenhet, kreativitet, kärlek…? Händer saker bara eller är vi medspelare? Är vi en del...