När vägen går isär (2/2)

Igår skrev…..

vi om de tre vanligaste orsakerna till en separation eller skilsmässa. De tre tillsammans står för drygt 60% men är ju inte de enda anledningarna, de tre vanligaste är:

  • Man har vuxit isär/känslorna har försvunnit
  • Vi hade olika värderingar/våra intressen var olika
  • Otrohet

”Det är inget misslyckande. Punkt. Slut.”

Precis som det finns många olikheter inom förhållanden så finns det olikheter vad det är som gör att man väljer att gå skilda vägar, hur länge man försöker lappa ihop en icke fungerande relation och hur väl man tillsammans kan genomföra en separation. Många uttrycker i samband med en skilsmässa att det är ett misslyckande. Men är inte det att skuldbelägga sig själv lite väl mycket? Visst höll kanske äktenskap längre förr men det innebär ju inte per automatik att det var lyckliga familjer. Det var däremot mycket svårare för kvinnor att skilja sig för den ekonomiska situationen tillät oftast inte det. Ni är två i relationen och har ni under åren tillsammans arbetat för en bra relation men det ändå slutar med att den bästa vägen framåt är en separation:

  • Se det inte som ett misslyckande
  • Var tacksamma för de fina ni år ni fått tillsammans
  • Visa samma respekt för varandra som ni gjorde under många år i er relation så att er separation blir så smidig och bra som möjligt

”Vi kom inte överens”

Om ni som par inte kommer överens leder det med all sannolikhet till en hemmamiljö med där det förekommer både tjafs och bråk. En otrygg miljö för barnen och en inte speciellt trevlig situation för er själva heller.

  • 72% av alla barn som bor i familjer där det är mycket bråk mår dåligt och risken för den psykiska ohälsan ökar. Ni gör alltså inte barnen någon tjänst genom att fortsätta leva ihop.

”På grund av ekonomiska problem”

Om ekonomin är ansträngd leder det lätt till problem och utmaningar av olika slag. Hur ska man prioritera och liknande frågor.

  • Statistiken visar att låg- och mellan inkomsttagare skiljer sig i väsentligt högre utsträckning än höginkomsttagare.

”På grund av psykisk/fysisk misshandel”

Det är 6% som uppger att detta är anledningen till separationen/skilsmässan. En siffra nästan lika hög som de med ekonomiska problem. Det här är dessutom ofta den absolut svåraste relationen att sig ur, då man kunnat bli nedbruten över en längre tid, tappat självkänslan och är rädd. Det är heller inte ovanligt att den utsatta partnern skäms och inte ens berättar för sina nära utan lever själv med sin rädsla.

  • DU har inget att skämmas för! Berätta för någon du verkligen kan lita på så att du kan få hjälp med att ta dig ur den här relationen som aldrig kommer vara något annat än destruktiv.

”På grund av min partners problem”

Det är svårt att säga något generellt eftersom problem kan vara så olika, men det är mer eller mindre omöjligt att leva i en familjesituation där man samtidigt ska ”rädda” sin partner. Din partner måste ta ett eget ansvar för sina problem och förutsatt att det är problem som inte skapar en destruktiv familjesituation så finns du där som stöd.

”Skenäktenskap”

En väldigt liten del men trots allt 1% av alla skilsmässor som sker är det beroende på att äktenskapet bara var ett skenäktenskap där skilsmässan redan var planerad.

En bra tanke, även om det kan vara svårt, är att ha samma respekt för varandra inför och under er separation som ni hade där i början när ni träffades så kommer allt att gå så mycket enklare och smidigare. Och ni kommer att göra era barn en riktigt stor tjänst.

 

Skilsmässor och separationer är en del av vårt samhälle men många står utan hjälp. Vi på Endbright finns här för olika typer av form och stöd när du behöver det.