När vägen går isär (1/2)

Varje år….

skiljer sig 50 000 personer och därutöver tillkommer ett stort antal separationer men där man bara varit sammanboende. Det finns ju självklart många olika anledningar till att man väljer alternativet att gå skilda vägar. Alla hade väl från början både en önskan och en dröm om den lyckliga kärnfamiljen som skulle vara för evigt men när det inte fungerar så är separata vägar framåt kanske både den enda och bästa vägen att gå.

”Inte en anledning”

Det finns långt ifrån en anledning till varför man väljer att separera och olika undersökningar visar också i vilken utsträckning olika anledningar varit avgörande.

Betrakta därför inte den här informationen som ren fakta utan som förklaringsfaktorer till skilsmässor/separationer och ungefär hur vanliga de är i förhållande till varandra.

”Man har vuxit isär/känslorna finns inte kvar”

Det är uppges vara den absolut vanligaste anledningen med cirka 30% och det är i sig kanske inte helt förvånande. Det som däremot är lite förvånande är att det även uppges vara den vanligaste anledningen redan vid skilsmässor i åldersgruppen 20-29 år.

En förklaring till det kan vara att man träffats tidigt, gift sig och fått barn innan man egentligen fattat sina livsavgörande beslut som man sägs göra runt 26 år.

”30-39 år”

En annan orsak om man ser även över åldersgruppen 30-39 år så är det ingen hemlighet att småbarnsåren sliter på förhållandet. Kanske har man skaffat barn senare och tätare vilket sätter ännu större press på förhållandet.

Samtidigt har båda parter ofta kommit längre i sina karriärer så i den här åldersgruppen kan livspusslet vara riktigt utmanande. Att hinna med familjelivet och jobbet kan kanske medföra att man glömmer bort att se och uppvakta varandra, tiden och orken räcker inte till.

”Högutbildade”

En iakttagelse är att oavsett ålderskategori så skiljer sig högutbildade i lägre utsträckning. Några förklaringar kan vara att de träffat sin partner och gift sig efter genomförda studier, de skaffar barn senare och har en högre inkomst så att de i högre utsträckning kan köpa hjälp i form av exempelvis städning, barnvakt och liknande.

En annan aspekt är också att det i vissa kretsar fortfarande kan vara mindre accepterat med skilsmässor.

”Olika värderingar”

Cirka 20 % säger sig ha olika värderingar och inte heller några gemensamma intressen.

Det där du i början tyckte var lite charmigt i era olikheter har kanske förändrats till irritationsmoment. Att i grunden ha samma värderingar har ju en stor påverkan när det gäller uppfostran av barnen så det är ju en viktig faktor i en relation.

Till viss del kan man ha något intresse som skiljer sig men om både värderingar och intressen helt skiljer sig åt är det nog svårt att få ett fungerande förhållande och en konsekvent barnuppfostran.

”Otrohet”

Närmare 10% anger att otrohet är anledningen till skilsmässan. Det finns kanske en gammal förutfattad bild om att det är männen som i högre utsträckning är otrogna men det är inte längre en rättvisande bild.

När otrohet är inblandad är det väldigt hög risk för en infekterad skilsmässa där man gånger kan behöva ta hjälp med exempelvis parterapi eller individuell terapi.

Till skillnad från exempelvis en skilsmässa där man vuxit ifrån varandra finns det här så många andra parametrar som spelar in:

  • Var det en relation vid sidan om som pågått en tid?
  • Var det en engångsföreteelse?
  • Var din partner ärlig och berättade eller hittade du bevis på annat sätt?
  • Var det någon i bekantskapskretsen som berättade det för dig?
  • Var det något du känt på dig men din partner nekat till?
  • Är det du som varit otrogen och inte vet hur du ska hantera det?

Oavsett vilken av alternativen det är så är det här med otrohet i en relation oundvikligen något som är gör att känner sig sårad, bedragen och bortvald. Ilska är givetvis också något man känner men hur arg och sårad du än är så måste du komma ihåg:

”Blanda inte in barnen”

Din partner har varit otrogen mot dig och er relation, inte mot barnen så dom måste lämnas helt utanför det här. Dom är med all sannolikhet för små för att förstå och förtjänar definitivt inte att bli indragna i något som uteslutande handlar om ett problem mellan er som partners.

Imorgon fortsätter vi att dyka ner i några ytterligare anledningar som ligger bakom våra skilsmässor i Sverige och hur ligger vi till i skilsmässostatistiken jämfört med resten av världen?

 

 

 

Vid alla typer av separationer och skilsmässor finns det oftast ett behov av stöd och hjälp. Vi på Endbright finns här just för det.