Varje år…. skiljer sig 50 000 personer och därutöver tillkommer ett stort antal separationer men där man bara varit sammanboende. Det finns ju självklart många olika anledningar till att man väljer alternativet att gå skilda vägar. Alla hade väl från början både en önskan och en dröm om den lyckliga kärnfamiljen som skulle vara för evigt men när det inte fungerar så är separata vägar framåt kanske både den enda...