När karriären utgör en risk

Världsbankens rapport….

2019 visar att Sverige tillsammans med bland annat Danmark och Frankrike ligger i topp när det gäller ekonomisk jämställdhet. Men lever vi ett samhälle där vi har full ekonomisk jämlikhet och jämlikhet i yrkeslivet?

Nej, det är det nog ingen som tycker.

Enligt stiftelsen Allbrights rapport ökade antalet kvinnliga vd:ar i svenska börsbolag med 65%. – Det låter ju som en fantastisk utveckling men sanningen är att i de noterade bolagen så är nio av tio vd:ar män. I en fjärdedel av börsbolagen saknas det fortfarande kvinnor helt i ledningsgruppen.

 ”Inte direkt jämställt, eller hur?”

Tittar man däremot på chefspositioner totalt sett så visar tidningen Chefs kartläggning att 37% är kvinnor och 63% är män. En väsentligt bättre jämställdhet med andra ord.

I svenska registerdata kan man urskilja tre olika ”toppjobb” som i hög utsträckning innebär många arbetstimmar, mycket tid på resande fot och liknande för relationen påfrestande faktorer.

I studien har man noga studerat om det finns någon korrelation mellan kvinnor på höga positioner och sannolikheten för skilsmässa. De kategorier som ingått i studien är de från svensk registerdata; Riksdagsledamöter, Kommunstyrelseordförande och Vd:ar på bolag med > 100 anställda.

”10% av kvinnorna var skilda inom tre år från det att de befordrades”

Det är mer än dubbelt så många som bland de kvinnor som inte blev befordrade.

Kvinnor har generellt sett en tendens att gifta sig med en man som är äldre och också tjänar mer, kvinnorna tar ut mer än 80% av föräldraförsäkringen. Om kvinnan sedan gör karriär och kanske även går om mannen lönemässigt uppstår en ökad risk för skilsmässa.

Det är långt ifrån bara kvinnor på toppositioner som har en högre risk att skilja sig: Kvinnor med en eftergymnasial utbildning har 13% högre risk att skilja sig jämfört med män med motsvarande utbildning.

”Karriär ökar kvinnors risk för skilsmässa”

Om en kvinna gör karriär ökar risken för skilsmässa enligt en undersökning gjord av SCB. Med karriär menar de ett ledningsarbete eller ett arbete som kräver teoretisk specialkompetens. Statistiken visar att kvinnor som gjorde karriär mellan 2013-2014 hade 48% högre risk att att skilja sig jämfört med män.

Nog har vi en bra bit kvar tills vi kan säga att vi lever i ett jämställt samhälle även om det går åt rätt håll…

Källor;

Tidningen Chef,

SCB,

All the single ladies (J Rickne, O Folke),

Världsbanken,

Stiftelsen Allbright