Världsbankens rapport…. 2019 visar att Sverige tillsammans med bland annat Danmark och Frankrike ligger i topp när det gäller ekonomisk jämställdhet. Men lever vi ett samhälle där vi har full ekonomisk jämlikhet och jämlikhet i yrkeslivet? Nej, det är det nog ingen som tycker. Enligt stiftelsen Allbrights rapport ökade antalet kvinnliga vd:ar i svenska börsbolag med 65%. – Det låter ju som en fantastisk utveckling men sanningen ...