Micro-otrohet

Var går egentligen gränsen…

…för att en handling eller handlingar ska ses som otrohet?

Varje relation har sina egna ramar för var gränsen går för att det ska upplevas som otrohet. Det är viktigt att båda parter har samma syn annars skapas det lätt misstänksamhet, osäkerhet och kanske även svartsjuka. Vad som ses som otrohet varierar från relation till relation.

”Vem är otrogen?”

I en svensk undersökning uppger en av fem kvinnor att de varit otrogna. Vissa har haft relativt långa ”affärer” och andra bara den flyktiga och kortare romansen. Den största anledningen till att man varit/ är otrogen är att man inte känner sig sedd i den egna relationen.

Kvinnorna har kommit ikapp männen och det är idag ingen skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till otrohet. Så bilden av att mannen (i heterosexuella relationer) är vedertaget den som är otrogen stämmer helt enkelt inte längre.

Otroheten ses ofta som något ”tillfälligt”. Man har ingen avsikt att lämna den nuvarande relationen men den kan likväl även vara bränslet för att lämna relationen. Ibland lämnar man relationen för att inleda ett förhållande med den person man haft ”affären” med men det kan lika gärna vara det som ledde fram till ett beslut om en separation utan någon önskan eller lust att inleda en ny relation direkt.

”Micro”

Det behöver inte alls vara en ”intim” relation för att handlingar ska upplevas som otrohet. En nytt ord som beskriver det är micro-otrohet, och var gränsen där går varierar i väsentligt högre utsträckning. Det kan även vara svårt att hitta samsyn i den egna relationen.

Lika lite som det fungerar att bygga ett hus utan grund fungerar det att bygga en relation utan tillit och respekt för varandra, saknas det så rasar det förr eller senare. Är ni överens om ramarna för relationen och den ena går utanför dem kan micro-otrohet upplevas som, och göra precis lika ont som en ”intim” otrohet.

”Smusslandet”

Att vara extra upptagen med sin mobil och dessutom ha koll på den hela tiden så att inte den andre ska se, är ett klassiskt varningstecken. Börjar din partner plötsligt bli väldigt mån om hur hen ser ut och klär sig så kan även det vara en varningssignal. Men det måste givetvis inte vara frågan om otrohet så som vi brukar se på det utan det kan vara just micro-otrohet.

”Men…varför?”

Den vanligaste anledningen till otrohet är bekräftelse, att bli sedd med nya och spännande ögon. Vi behöver alla bli sedda och känna oss uppskattade, något vi lätt kan glömma i en långvarig relation och där man ofta  börjar ta varandra för givet.

En annan dimension är spänningen, känslorna som kanske både är outtalade och hänger i luften. Man kanske har det rätt bra i sin egen relation men plötsligt får man ny energi och ”blommar upp”. Man vill gärna vara med om spänningen men man vet också att man inte vill gå över det man själv ser som gränsen. Men det som är gränsen för den ene är kanske inte det för den andra.

”Sfären”

Att någon väljer att prata om relationen med någon annan, någon man kanske inte ens vet vem det är eller vilken ”roll” personen egentligen har i den andres liv är något som många upplever som det största sveket av alla typer av svek. Tilliten skakas rejält i sina grundvalar. Känslan av ha blivit utlämnad kan vara väldigt svår att komma över. Även om man förlåter så kan känslan av att ha blivit sviken finnas kvar som en tagg, i värsta fall för alltid.

”Flörten”

Det är inte helt ovanligt att det uppstår ”kemi” på jobbet. Det kanske även finns attraktion med i bilden och man börjar ”smita iväg” på luncher utan de andra kollegorna men det är ingenting som man berättar för sin partner. För vissa är detta en form av micro-otrohet eftersom man väljer att göra det bakom sin partners rygg.

Varför väljer man att inte berätta? Är det för att undvika att göra den andre svartsjuk eller är det för att man helt enkelt vill ha det för sig själv? Har man varit otrogen då?

”Var går gränsen?”

De där luncherna var ju så trevliga och tiden bara rusade iväg. En middag skulle ju göra att man hann prata mer. Hemma säger man kanske att man ska träffa en väninna. Anledningen kanske är man inte vill berätta för att inte göra sin partner svartsjuk så man väljer att undanhålla sanningen. Man har ju inga planer på att göra något förbjudet men samtidigt är det ju spännande och något man inte vill avstå. Har man passerat gränsen då?

”Kyssen”

I samband med att ha man druckit lite vin och middagen är ju så trevlig så kanske en hand dröjer sig kvar de där extra sekunderna för mycket. Kanske avslutas kvällen med den vanliga kramen men också av en kyss. Bara en och det stannar vid det. När man kommer hem svarar man kort på frågan om det varit trevligt och skickar iväg ett sms och tackar för en trevlig kväll. Man kanske vet att man inte borde men man äter gärna middag igen, det är väl inte så farligt Har man varit otrogen då?

”Reaktionen”

Om det här är otrohet eller inte det beror helt på person och relation. Ingen skulle väl bli glad över att partnern har gjort det här, för vissa får tilliten en ordentlig törn medans det för andra inte var så allvarligt.

Referenser: Time, Wikipedia, Nuntium

 

Har du varit med om otrohet och vill dela din historia med oss? Skriv då till hello@endbright.se.