Lyckligare med åren?

Man säger att ålder bara är en siffra och så är det när det kommer till en hel del här i livet men åldern kan också innebära mer än att bara vara just en siffra.

Våra liv ser inte ut som ett EKG där vi befinner oss på samma nivå hela tiden. Förhoppningsvis inte olyckliga och tyvärr inte heller med lyckan på topp genom hela livet. Vi har helt enkelt både bra och mindre bra perioder.

Det finns många som upplevt att de helt utan förvarning och utan någon egentlig anledning plötsligt känner sig låga och kanske t.o.m. ledsna och deprimerade. Det händer nog alla någon gång under livet men det är faktiskt vid en viss ålder som det är något mer troligt att det händer.

“Ganska precis, för att vara exakt”

Om man ser på det här med ålder och lycka i det större perspektivet så visar en studie gjord av US’s National Bureau of Economic Analysis att vi är som mest olyckliga när vi är 47,2 år. Men misströsta inte, det fortsätter inte utför. När vi väl har passerat 47,2 år, börjar vi bli lyckligare – ännu lyckligare när vi passerat femtio och vid sextio är vi ytterligare lite lyckligare. Ålderns höst verkar inte alls så trist och höstig längre…

Det finns inget exakt svar på varför vi känner oss som mest olyckligas just vid 47,2 år men det man antar är att all stress som är kopplad till att få ihop vuxenlivet har nått sin kulmen och börjar avta. Vi har kört på som på autopilot och ”plötsligt” förändras delar av vårt liv. En situation vi inte är vana vid . Förändringen leder till en form av ”dipp” med en känsla av att känna sig olycklig, innan man repar sig och hittar rätt i den nya livssituationen.

Att vi är som mest olyckliga när vi är 47,2 år, gäller i alla länder oberoende medelinkomst, hög som låg. Samma sak gäller när det kommer till livslängden, den påverkar inte heller när vi upplever oss som mest olyckliga. Vår livscykel är u-formad och det på ett identiskt sätt enligt David Blanchflower som sammanställt data från 132 länder.

”Genetiskt?”

Vår livscykel är alltså u-formad på precis samma sätt och med samma dipp. Är det genetiskt? Det är enligt forskare inte omöjligt att vi är ”kodade” så att den olyckligaste tiden infinner sig just i den åldern. En studie gjord på apor visar att även dem har en dipp vid för dem samma ålder, cirka 30 år, och det hade kunnat styrka teorin om att det är genetiskt.

”Hur mäter man lycka?”

Totalt sett, hur tillfredsställd är du med livet just nu? Var en av nyckelfrågorna i sagda studie. Men, kan man egentligen mäta lycka? Hur vet man vad lycka är om man inte upplevt olycka?

Always look at the bright side of things. Oavsett om vi passerat 47,2 år ännu eller inte, visst låter det väl ändå rätt härligt att vi blir lite lyckligare ju äldre vi blir?