Lycka eller misslycka?

Är det så att samtidens människa jagar lycka och även förväntar sig den ständiga lyckan? Och om det nu är så, vad är så fel med att eftersträva och vara lycklig?

I vårt kommande podcast avsnitt med ny spännande gäst kommer just lyckans värde upp. Lyckan i relationen och äktenskapet, inte enbart för sig själv utan också gentemot sina barn. Att vara lycklig och att förespråka lycka.

Men lika klokt lyfts misslycka fram i detta kommande podcast avsnitt. Att bortom den perfektion vi omges av i våra långa sociala medieflöden, finns det en verklighet. Och i den verkligheten exponeras vi för misslycka.

Krönikören Marcus Dunberg, skriver i Svenska Dagbladet, om den individualistiska förväntan som en förklaring till besattheten av lycka. Han menar att jakten på lycka och att vara lycklig hör ihop med samtidens strävan efter självförverkligande.

Han har varit på bröllop. Från kyrkbänken lyssnar han till Första Korinthierbrevet. Han känner inte igen sig. Inte är det så att äktenskapet inte är skrytsamt eller för delen alltid uthärdligt och hållbart? Statistiken och den egna omgivningen runt omkring visar åtminstone på något annat, menar han.

Nog har han en poäng. Ett äktenskap innebär inte nödvändigtvis lycka. Kanske är det till och med så att det ibland snarare innebär misslycka?

Är det inte också precis så vi bör förhålla oss? Vi misslyckas inte. Vi förväntar oss lycka. Och, är det så fel?

Att finna lycka och känna lycka, talas det mer om i vårt senaste podcast avsnitt. Håll utkik i våra sociala kanaler och på Spotify där du numera även finner vår podcast.

Här kommer du till vår podcast ”Endbright Möter…”!