Kvinnodag i pandemi

Endbright hjälper både män och kvinnor genom uppbrott. Vi hjälper oavsett vem som gjort vad, vem som inte gjort något, den som gjort allt, den som inget gjort, den som har allt, den som inget har eller alla de som hamnar någonstans mittemellan. Relationer börjar och relationer tar slut. Story of our lives. 

Däremot finns det inte sällan ett visst mått av ”såsom man bäddar får man ligga”. Med detta menat, en dag som idag, vad finns det för förutsättningar i våra sociala system för hur endera part skall må i en relation och vad finns där för realsim i att kunna lämna på ett bra sätt, ett sätt som faller väl ut för båda parter? Och vad finns där för förutsättningar för att ”efter-relationen” skall bli hållbar? Juridiskt, ekonomiskt och på ett välmående-plan. 

Där är vi inte riktigt idag. För där finns en bra bit kvar att vandra. Allra mest för kvinnorna. Men också för männen. 

Tidigare har vi berört att pandemin riskerar bli ett bakslag för kvinnor. Detta då, i ett sällan skådat läge, många kvinnor världen över tvingas tillbaka till hemmen, till barnomsorgen till fördel för de män som mer etablerat dominerar arbetsmarknader och har högre löner. Money talks, och i många familjer är det just detta som styr, och således får många kvinnor backa. I Sverige är vi kanske inte lika hårt drabbande, men i exemplevis USA har ca en million kvinnor tvingats lämna arbetslivet det senaste året. Långtidseffekterna på pensioner och de sociala systemen trillar ner några pinnar. Går back. 

Att det inte är jämställt ännu, det vet vi. Frågan är så självklar att den är en icke-fråga på Endbright. Så, för att kunna bädda rätt och skapa rätt förutsättningar för framtiden jobbar vi på. En divorce planning-session i taget, en juridisk rådgivning där och en session psykologisk coaching där. Helhetslösningar och guidning av individer och par. Vi kämpar på. För kvinnorna och för männen, för mammorna och papporna som vänt sig till oss. 

Men vi stannar inte där. Inom kort kommer vi släppa något där vi hoppas kunna dra vårt strå till stacken än mer.

Med rätt verktyg kan man belysa hur vanligt förekommande skilsmässa eller separation de facto är, och vilka konsekvenser det får. För stora och små. Pojkar och flickor. Verktyg som kan lyfta fram vilka strukturer och sociala system som behöver ses över och uppdateras. För då, ja då blir det ju faktiskt bättre för alla i slutändan. För som sagt, relationer börjar och relationer tar slut. Och det är inget konstigt. Det som är konstigt är att det inte finns tillräcklig hjälp att tillgå när det tar slut. 

Så, stay tuned. 

Trevlig kväll,

Charlotte