Kvinnor spenderar…. … generellt sett mer än vad män gör, även om de tjänar mindre än mannen. Det beror i huvudsak på att det oftast är kvinnan som ansvarar för de löpande hushållsutgifterna i en familj, men visst, kvinnor agerar annorlunda som konsumenter rent generellt också. ”Småköpen är boven” Kvinnor tenderar också att i högre utsträckning göra de där små inköpen. Inköp som kanske egentligen ofta är rätt onödiga. Vi...