Karriär – En skilsmässofälla?

Hur…

…hjälper vi varandra i karriären, män och kvinnor, så att det inte blir en skilsmässofälla för endera part? Både för män och kvinnor.

Vad bottnar i historisk, traditionell syn på våra relationer, och hur anpassar vi oss för nutid, och framtid? I denna artikel från BBC News där journalisten Maddy Savage undersöker samband mellan kvinnor, karriär och skilsmässa, uttalar jag mig i frågan.

Men igen, detta är väl så viktigt att förstå utifrån en manligt perspektiv. Man kommer ingenstans genom att peka finger. Här finns tydligt en krock mellan traditionella värderingar och den nutid och framtid vi lever i, där jämställdheten är ett faktum och torde vara självklar för både man som hustru.

Vad är era upplevelser av detta?

Vi talar med många män som är besvikna och upprörda över att samhällets system och skyddsnät, per automatik, premierar – och därmed lägger tyngd på i vissa sammanhang – kvinnan. När det i själva verket står en man bakom och viftar med armarna och inget hellre vill än att få vara mer delaktig och behjälplig i det gemensamma ansvaret.

 

Food for thought.

 

//C