Hur… …hjälper vi varandra i karriären, män och kvinnor, så att det inte blir en skilsmässofälla för endera part? Både för män och kvinnor. Vad bottnar i historisk, traditionell syn på våra relationer, och hur anpassar vi oss för nutid, och framtid? I denna artikel från BBC News där journalisten Maddy Savage undersöker samband mellan kvinnor, karriär och skilsmässa, uttalar jag mig i frågan. Men igen, detta är väl så viktigt att...