Naturen bryr sig inte… … om rekommendationer, folkvett och människors s.k. goda omdöme. Naturen genomskådar vartenda litet misstag och tar sig igenom luckan som lämnas öppen p.g.a. arrogans, dumdristighet, naivitet eller övertygelsen om att vi är odödliga. Kärleken lyder under naturlagar; den sipprar ur förhållandet när kommunikationen är slött ointresserad, när vi inte ser partnern i ögonen och är allmänt frånvarande, söker ...