Att inleda… …eller dras in i en tvist om vårdnad, boende och/eller umgänge är lite som att träda in i en ny värld. Oavsett om man har ett juridiskt ombud eller för sin egen talan så är det mycket att ha koll på och en hel del beslut att ta. Något som blir allt vanligare är att föräldrarna, i början av en domstolsprocess, får ta ställning till om målet ska...