”Jag vill skilja mig… Jag vill bara skiljas”.

Våld i nära relationer

Vi berörs av den artikelserie som Sydsvenska Dagbladet har publicerat där vi fått följa Aisha som blev mördad av sin make i Malmö våren 2020. Aisha hade, den kväll hon blev mördad hemma i sin säng med sina tre små barn i rummet bredvid, uttryckt orden:

”Jag vill skilja mig… Jag vill bara skiljas”.

Vi hanterar här på Endbright, från tid till annan, olika individer i vår Divorce Planning som är utsatta för olika typer av våld. Det rör sig om allt ifrån fysiskt våld, sexuellt våld, verbala kränkningar till annan psykisk misshandel.

Endbright har tydligt uppsatta rutiner för vi hanterar detta och hur vi, i vissa fall, slussar vidare till sociala myndigheter eller polis. Vi samarbetar även med ett antal olika hjälporganisationer. Du kan läsa mer om dessa och vid behov söka hjälp här.

Våld kan ske åt båda håll mellan män och kvinnor (hos både heterosexuella och homosexuella par). Även detta har vi sett inom vår verksamhet. Med det sagt, så är det klart fler kvinnor, närmare 16 kvinnor om året, som dödas av en partner i en närstående relation. I 80% av fallen är brottsplatsen hemmet och motiven är ofta svartsjuka eller separation. 

Lästips:

Har du några frågor eller önskemål kring ämnen eller infallsvinklar på denna frågan, är vi idel öra. Du får gärna maila oss på hello@endbright.se.

Kontakta vår Divorce Planning för stöd, vi finns där för att ge råd och hjälpa.