Vi berörs av den artikelserie Sydsvenska Dagbladet har publicerat under denna helgen där vi fått följa Aisha som blev mördad av sin make i Malmö våren 2020. Aisha hade, den kväll hon blev mördad hemma i sin säng med sina tre små barn i rummet bredvid, uttryckt orden ”Jag vill skilja mig… Jag vill bara skiljas”.

Vi hanterar här på Endbright, från tid till annan, olika individer i vår Divorce Planning som är utsatta för olika typer av våld. Det rör sig om allt ifrån fysiskt våld, sexuellt våld, verbala kränkningar till annan psykisk misshandel.

Vi har tydligt uppsatta rutiner för vi hanterar detta och hur vi, i vissa fall, slussar vidare till sociala myndigheter eller polis. Vi samarbetar även med ett antal olika hjälporganisationer. Du kan läsa mer om dessa och vid behov söka hjälp här.

Våld kan ske åt båda håll mellan män och kvinnor (hos både heterosexuella och homosexuella par). Även detta har vi sett inom vår verksamhet. Med det sagt, så är det klart fler kvinnor, närmare 16 kvinnor om året, som dödas av en partner i en närstående relation. I 80% av fallen är brottsplatsen hemmet och motiven är ofta svartsjuka eller separation. 

Vi kommer under nästa vecka lyfta olika sorters våld och kränkningar som kan förekomma i nära relationer. Vi kommer även att inkludera vidare statistik ur den Endbright rapport som inom kort publiceras.

Har du några frågor eller önskemål kring ämnen eller infallsvinklar på denna frågan, är vi idel öra.

Du får gärna maila oss på hello@endbright.se

 

Källor; Aftonbladet, Sydsvenskan, NCK (Nationellt kriscentrum för kvinnor)