Intimitet – i dess olika skepnader

På tal om gårdagens artikel kring IRL vs. Digitalt; här är en bra artikel på samma ämne. (NY Times erbjuder gratis läsning till allt som berör Corona)

Ett klokt citat, i min mening, ur sagda artikel: ”Going online right now is necessary — but that doesn’t mean the internet has suddenly grown up, that it’s prepared to take on this new and weighty responsibility.”

Men, det är intressant att notera hur innehåll på, inte minst social medier, idag jämfört med bara för någon vecka sedan, har en helt annan vinkel. Mindre glam, kommersiell egenexponering och (medvetet) illa kamouflerat skryt. Skönt, och sunt. Och självfallet absolut nödvändigt under rådande omständigheter.

Vår syn på våra relationer, intimitet och vad vi – verkligen – definierar som kärlek, ställs också på sin spets, och tvingas osökt in i helt andra dimensioner. Det är troligtvis både bra och ger perspektiv, men också tufft för många. Denna artikeln talar väl om olika sorters intimitet i dagens läge. Den talar om just olika sorters intimitet, utöver fysisk närhet;

Humor Intimacy, Service Intimacy, Parental Intimacy, Friendship Intimacy, Creative Intimacy, Crisis Intimacy & Communication Intimacy.

Rådande situation enar, stärker, såväl som att den också säkert bekräftar beslut man dragit ut på, magkänslor och insikter. Att leva ihop, eller att inte leva ihop.

Men just nu biter vi ihop.