Integritet är viktigt för oss!

Diskretion, integritet och säkerhet är viktigt för oss. Hos Endbright skall man få känna sig trygg. Man skall få känna sig mindre ensam, hitta andra i samma situation, och slippa känslan av att vara utelämnad i sitt uppbrott.

Många av er sitter inlåsta i badrummet för våra webinars. Går undan. Mailar från jobbet. Många är oroliga för att ens användarnamn skall exponeras och man vill inte att ens partner skall få nys om att man faktiskt går i skiljastankar.

Man är helt anonym på Endbright, och vi delar inga uppgifter utan ert explicita godkännande, enligt konstens, och GDPR‘s, alla regler. För oss är det också viktigt att informera om att när du köper en tjänst så står det EB Services på kontoutdraget.

Har du frågor om anonymitet? Skriv till oss på hello@endbright.se.