Hur påverkas våra barn av stora förändringar? 

En flytt, ett nytt syskon och en separation är några av de saker som kan innebär stora livsförändringar för ett barn. I senaste avsnittet av Fatta familjenSveriges Radio med programledaren Patti Hansén, beteendevetaren Petra Krantz Lindgren och psykologen Stina Hindström, diskuteras just dessa livsförändringar för barnen och hur man som förälder på bästa sätt kan förbereda inför dem. Föräldrar har skrivit in till programmet och med hjälp av experterna får föräldern tips kring sitt föräldraskap utifrån den angivna situationen.

Experterna menar att det för barnen är viktigt att förstå att livet inte bara är lätt, enkelt och glatt. Man lyfter även att barn faktiskt ofta klarar tuffa förändringar med rätt förutsättningar. Dessa förutsättningar innebär enligt experterna att det gentemot barnen måste finnas en förklaring och en tydlighet, men också möjlighet att bli involverade, när den förändring som ska ske väl är bestämd. Lika viktigt pekar experterna på att låta barnens känslor få komma, precis som det som föräldrar är viktigt att stå fast i beslutet med övertygelsen och tilliten i att allt faktiskt kommer till att bli bra. Man ger också konkreta tips till den förälder som undrar hur barnen ska få det så bra möjligt i separationen och det växelvisa boendet. Bland annat lyfter man att som föräldrar arbeta både kort- och långsiktigt. Utifrån det stora målet, rekommenderas att i det kortsiktiga göra avstämningar och utvärderingar i början av förändringen för att utvärdera hur alla i familjen faktiskt mår för att nu uppnå det slutgiltiga och stora målet, att allt kommer bli bra.

Här kan du lyssna till hela programmet ”Hur förbereder man sitt barn inför en förändring” i Fatta familjen.

I vårt webinar ”Barnen genom skilsmässan” med Endbright’s barnexperter tas olika scenarion upp att som föräldrar förbereda sig på och att handskas med. En separation innebär flera livsförändringar för ett barn. Ofta innebär en separation inte enbart en flytt utan två för ett barn. En separation innebär en ny familjekonstellation, oavsett om föräldrarna efter separationen fortsätter att leva själva. Ibland och inte helt ovanligt bildas en eller två nya familjer, med en ny bonusförälder, bonussyskon och syskon. I detta webinar hjälper Anna och Sara till att besvara de vanligaste frågorna vi får från och således hjälpa er och barnen genom uppbrottet. 

!
Registrera dig GRATIS för att läsa mer!
Registrera dig snabbt och enkelt för att fortsätta läsa!
Redan registrerad? Logga in