En flytt, ett nytt syskon och en separation är några av de saker som kan innebär stora livsförändringar för ett barn. I senaste avsnittet av Fatta familjen på Sveriges Radio med programledaren Patti Hansén, beteendevetaren Petra Krantz Lindgren och psykologen Stina Hindström, diskuteras just dessa livsförändringar för barnen och hur man som förälder på bästa sätt kan förbereda inför dem. Föräldrar har skrivit in till programmet och med ...