Hur påverkas barnen av att den ena föräldern bor längre ifrån skola, kompisar och aktiviteter? Vi får många frågor från er medlemmar om hur man ska handskas med de förändringar och rutiner som kommer för barnen med en separation. Det finns ofta en stor förståelse och önskan om barnens rätt till båda sina föräldrar, men också en oro i samband med att den ena föräldern, ibland och inte helt ovanligt,...