Hur gör vi med julen?

Ni är många som hör av er till oss på Endbright med er oro inför julen.

Vi vet att julen är tuff om man står inför beslutet att separera, om man är mitt uppe i en separation eller har separerat. Kanske inte minst sedan julen är starkt förknippad med att vara barnens högtid. För att få grepp om situationen kan det vara bra att själv ställa sig några frågor.

  • Vilka är mina respektive barnens behov inför julfirandet?
  • Skiljer jag på mina egna och barnens tankar och känslor?
  • Får alla vara delaktiga i planeringen av julen?

I vårt webinar ”Barnens Julsäger Endbrights barnexpert Anna Olofsson Tarantino att det är klokt att faktiskt tänka till lite extra i planeringen av julen om man befinner sig under eller efter en separation. Det är ju trots allt så att julen kommer se annorlunda ut både för barnen och de vuxna. 

Anna tipsar även om sätta sig in den situation man befinner sig i och ställa sig själv några frågor utifrån separationens gång. Är det så att man har svårt att vara sams och inte kan kommunicera med varandra, så är det viktigt att ta hänsyn till detta i sin planering. Likväl som att försöka ta itu med sina egna känslor, tankar och oro med annan vuxen. Att mentalt förbereda sig är viktigt för att barnen inte ska behöva ta del av den vuxnas jobbiga känslor. 

En annan viktig del menar Anna är att låta barnen vara delaktiga i planeringen utifrån hur situationen ser ut, samt att inte låta barnen ta ansvar, känna skuld eller oro för att mamma eller pappa inte ska fira jul med barnen.

En varm rekommendation denna decemberfredag är att du som är förälder och står inför, under eller efter en separation tar del av webinaret ”Barnens Jul” för att du och familjen ska få en glädjefylld separations-jul! 

Behöver du stöd inför julen? Välkommen att ta hjälp av våra rådgivare inom Välmående eller Barn & familj.