Hur fixar man jobbet när det är kaos hemma?

För mig…

…blev jobbet en oas. Ett ställe där jag, för stunden, kunde koppla bort det som kändes tufft. 

Men det är också, fortfarande, en annan värld. Jobbvärlden. En värld där vi trevligt hälsar på varandra, artigt skrattar åt någon fyndig kommentar vid kaffemaskinen, eller tar en gemensam lunch ihop och subtilt balanserar de där samtalen sådär lite lagom mellan det som rör det privata och arbetet.

”En bubbla”

Ibland kändes det lite märkligt, som att gå in i en bubbla. Fast man gick till jobbet.

Men vi har ju alla våra liv, som går upp och ner, och som hela tiden pågår just nu, och som berör och påverkar oss i det dagliga. Hur mycket fasad måste, klarar och bör man egentligen upprätthålla?

”Sambandet mellan välmående och prestationer”

Arbetsgivare idag tar, och bör, anno 2019, ta detta på allt större allvar för att bättre förstå sambanden mellan vårt välmående och våra prestationer. 

Det står klart att vi värderar vänskap, sammanhållning, och trygghet högt i vårt arbete och att detta i sin tur driver och främjar gott teamwork och goda arbetsresultat. 

När vi går igenom personliga kriser, så kan man lätt och ganska snabbt känna pressen av att komma till arbetsplatsen fokuserad, positiv och på hugget. Igen, den där bilden av att vi är starka och klara det mesta. Skall bara kavla upp lite extra här, så fixar det sig… Men, verkligheten ser ju inte riktigt ut så.

Får många kan det vara en lättnad, som det var för mig, att gå upp i sitt arbete i samband med en kris såsom skilsmässa eller separation, och för vissa kan det vara så betungande att det blir en ny typ av minikris i den redan stora krisen.

Det vi, i denna typen av situationer, kan göra är att försöka kontrollera vår inställning och våra reaktioner kring vårt arbete. Man kan första ta aktiva, medvetna steg i hur man förhåller sig till sitt arbete, sin arbetsplats, sina kollegor och medarbetare. 

”Fostra framtidens arbetsgivare”

Tänk om vi kan fostra och förmå fler arbetsgivare att vara öppna, förstående och ha insikt kring människors privata kriser, och förstå att nyckeln till goda och sunda arbetsresultat ligger i det ansvar man tar i detta, som arbetsgivare.