Jag var alldeles för anpasslig, kärlekssökande, omedveten om hur luddiga mina gränser var och vilsen efter skilsmässan. Min identitet hade varit uppbyggd och kretsat kring att vara partner. Nu var den rollen upplöst och jag hade en gigantiskt snårig och stormig resa framför mig. Ensamheten tvingade mig att börja lära känna mig själv, men det låg många mörka nätter och väntade. Frågan som vi alla bör ställa oss: ”hur behandlar...