Hur agerar vi vid ett uppbrott?

Varför menar Endbright’s psykolog att det vid ett uppbrott är bra att prata med någon utomstående? Varför saknas det stöttning till den som tar initiativ till att separera? Och vilket ansvar har jag för min partner i mitt beslut?

Vi vet att våra känslor och beteenden påverkas vid en separation. Vårt sätt att agera likaså, oberoende om man är den som lämnar eller bli lämnad.

I vårt senaste webinar lyfter Endbright’s psykolog Helena Kubicek Boye olika känslor och beteenden som uppkommer vid ett uppbrott, både för den som lämnar och den som blir lämnad. Hon ger några snabba tips och råd och lyfter även olika metoder som hon arbetar med i sin rådgivning för att måendet ska bli som bra som möjligt genom separationsprocessen.