Varför menar Endbright’s psykolog att det vid ett uppbrott är bra att prata med någon utomstående? Varför saknas det stöttning till den som tar initiativ till att separera? Och vilket ansvar har jag för min partner i mitt beslut? Vi vet att våra känslor och beteenden påverkas vid en separation. Vårt sätt att agera likaså, oberoende om man är den som lämnar eller bli lämnad. I vårt senaste webinar lyfter...