Det är få saker som rör upp så mycket känslor som pengar. Pengar är energi; en symbol över värdet på någonting. Vi är laddade med känslor gällande ekonomi och vad det representerar för; makt, ångest, frihet, säkerhet, kärlek, avstånd, skam… Djupa delar av våra personligheter speglar sig i hur vi relaterar till pengar. Ju mer tabu någonting är för oss, desto tätare och starkare konflikt. En part i förhållandet kan...