I denna artikel ur affärsvärlden som publicerades tidigare i somras skriver man om hur stora livshändelser påverkar den privata ekonomin. Man påvisar att de två vanligaste orsakerna till att man får problem att betala sina skulder är större omvälvande livshändelser såsom skilsmässa eller arbetslöshet. Skilsmässa eller separation vet vi är en av de enskilt största anledningarna till att främst kvinnor inte skiljer sig. Läs mer om detta här ...