Har du inte råd att skilja dig eller separera?

I denna artikel ur affärsvärlden som publicerades tidigare i somras skriver man om hur stora livshändelser påverkar den privata ekonomin. Man påvisar att de två vanligaste orsakerna till att man får problem att betala sina skulder är större omvälvande livshändelser såsom skilsmässa eller arbetslöshet.

Skilsmässa eller separation vet vi är en av de enskilt största anledningarna till att främst kvinnor inte skiljer sig. Läs mer om detta här och här.

I dagarna sänkte den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, sin styrränta. Detta för att ta höjd för globala risker såsom handelskrig, lägre tillväxt och politisk oro. På sikt kommer detta också påverka den svenska styrräntan. Detta innebär – just nu – att skuldsatta svenskar kan andas ut för stunden. Men, när räntan väl ändras igen kan läget komma att bli dramatiskt annorlunda för de familjer som sitter i boenden med hög belåning. Detta, i sin tur, kan sätta extra press och skapa hinder för en rationell, konstruktiv och trygg skilsmässa eller separation. 

Se till att du är väl rustad, och tänk över dessa saker är mitt enda tips. Alla sunda relationer, äktenskap eller samboförhållanden, borde ha en tydlig grund i den gemensamma privatekonomin, oavsett vem som drar in pengarna. Man bör vara realistisk med att alla relationer prövas, stundom hårt, och vissa relationer klarar helt enkelt inte dessa prövningar. Antalet äktenskapsförord som skrivs idag ökar och vi lever i ett alltmer (en bit kvar på vägen…) jämställt samhälle, så oavsett om det är formellt skrivna dokument mellan två partners eller att man påbörjar dialogen så sakteligen idag, så är det ett steg i rätt riktning. 

Hamna inte i situation där pengar blir anledningen till att du inte kan lämna en relation som du inte trivs i.