Det är ingen förälders önskan att befinna sig i konflikt med sin medförälder, än mindre om vårdnaden av det gemensamma barnet eller barnen. Av olika anledningar hamnar många föräldrar där ändå. Men vad innebär egentligen en vårdnadstvist och är den nödvändig? Vilka risker finns det med att gå in i en rättsprocesss och hur påverkar en vårdnadstvist barnen? I vårt senaste webinar reder vi ut dessa frågor tillsammans med vår...