Det räcker inte… med beslutsamhet och en inre iver för att förändra sina omständigheter. Gnistan i hjärtat kan snart släckas ut om det inte finns ett par oerhört viktiga komponenter: din förmåga att möta motgångar och daglig ihärdighet. Våra känslor får inte sitta på hela rösträtten! Om mitt tillfälliga sinnes/känslotillstånd ständigt hade fått bestämma, hade majoriteten av mina blogginlägg och föreläsningar inte existerat. ...