God is in the details

Idag är det Internationella Familjedagen. En årlig internationell temadag om familjerrelaterande frågor instiftad av FN. Man lyfter bland annat megatrender och andra familje-orienterade frågor och detta året, i corona-tider, så fokuserar man på hur nya teknologier påverkar familjers välmående. Tekniken och att interagera digitalt har ju onekligen varit centralt under denna pandemin, och många av de trösklar som må ha funnits för att hantera vissa frågor digitalt, är i mångt och mycket bortsuddade. Det ser vi på Endbright inte minst, då all vår rådgivning sker nästan uteslutande digitalt.  

Som en paradox till det digitala och framtidens samhälle så vädjade Påven till oss i veckan om att göra fler bebisar. Italien, och många andra i-länder, står inför allt större demografiska kriser, där tillväxten hotas att hämmas då det helt enkelt föds för få barn. Sverige är ett gott exempel som lyfts fram, då svenskarna lyckats vända öka upp igen så mått, till viss del stöttat av sin föräldraledighetspolitik. 

Men oavsett om man vilar i den svenska vaggan eller ej så är världen i förändring. Jag tror knappast att påven själv, denna ursymbol för konservatismen, kommer kunna rå på de förändringar som sker oavsett hur raffinerade han och Vatikanen är i sin approach. Undersökningar, inte sällan drivna av kyrkan, visar gärna även på hur mycket lyckligare äktenskap är ju mer religiös man är. Till och med sexlivet sägs vara bättre i vissa fall. 

Vi lever i det som NY Times myntat till ”post-familism”. Vi räds inte för – och kan – bo ensamma. I Sverige är vi till och med jättebra på att bo ensamma. 

I första ledet berör Påvens huvudbry kvinnor, föga förvånande eftersom kvinnor är de som bär barn. Kvinnor som idag i allt högre utsträckning kan utbilda sig, skaffa en karriär, ha förmånen att välja sin partner och själv bestämma om det skall vankas barn eller ej. Likaledes kan kvinnor (och män) skiljas allt enklare (och schysstare med ni vet vem) och stigman trubbas av för varje år som går. Vidare, vi lever alltmer med fokus på den egna individen och dess friheter och val. Vi har både respekt för, och hänger kapitalismen i hasorna. När vi väl anser oss ha råd att skaffa barn, är det inte sällan för sent, rent biologiskt. 

Eller, som forskare krasst hårdrar det hela; Att skaffa barn väger inte upp mot det värde det anses skapa. Ord och inga visor. 

Ja, vad skall det bli av oss månne? Kärnfamiljen finns inte längre, folkhemmet ett minne blott. Unga vill inte gifta sig som och skaffa barn som förr och allt fler skiljer sig, med mer eller mindre acceptans av samhället (och ja, påven) beroende på var vi bor. Nog önskar jag att jag hade en kristallkula. Det spånas för fullt i forskarvälden kring hur våra samhällen ser och, och fångar upp, den nya tidens – framtidens – familjer. 

Jag finner dessa strömningar, forskning och sammhällsdialog djupt fascinerande (som ni troligtvis noterat vid detta laget) och visst, sätter man det hela i perspektiv så är vi ganska små i sammanhanget. 

Men, det fråntar oss inte våra upplevelser, påverkan och känslor här och nu. Stora som små. Det fråntar inte det faktum att lika lyckligt som det kan vara att gå in i en relation, ett samboskap eller äktenskap, lika olyckligt kan det vara att gå ur ett. Och därtill, är det ofta fler än paret i fråga som påverkas. Barnen, står där, och behöver riktning, omhändertagande och förebilder. 

Man hade kunnat stanna där och bara konstatera att livet inte är en räkmaka (duly noted) men där menar jag ändå, i vårt lilla perspektiv, att där finns massor vi kan göra för att medvetet vara med i och skapa nya verktyg, hitta hjälp och skapa ja, folkvett, i den transformation som ”post-familism” innebär. Skam på oss om vi inte anstränger oss för att skapa fler plattformar, ge utbildning, hitta rätt i rättssystemen för att i bästa fall kunna brygga mot denna tid som kommer. 

Det tror jag på, dyrt och heligt. Amen. 

// Charlotte

 

Källor; 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_familjedagen

https://www.nytimes.com/2012/11/16/opinion/brooks-the-age-of-possibility.html

https://www.bbc.com/news/health-53409521

https://endbright.se/endbrightrapporten/

https://joelkotkin.com/00631-rise-post-familialism-humanitys-future/