Vi närmar oss jul och jag vet att många känner förväntan och längtan. Men även stress… Det är så mycket vi vill ska fungera. Hur firar vi det som betyder så mycket för de små? Vad är rätt och vad är fel? Vi människor utgår ofta från våra egna erfarenheter, något som färgar både vårt synsätt och våra åsikter. Jag vet att nästan alla som har barn vill dem det...