Vi fortsätter… …med våra tre ”basics” när och om beslutet väl fattat. Om du är gift så är det nästa beslut att fatta, såväl som det första steget att ta, att ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Anledningen till att det är domstolen som genom en dom måste upplösa äktenskapet är att äktenskapet (såväl som det registrerade partnerskapet) är en juridisk förbindelse mellan makarna.  ”Handlingar till Tingsrätten” Samboskapet ...