Fel timing… … i kombination med slentrian och en alldeles för stor tillit till att samtal är lösningen, är ett terapeutiskt misstag som gör att par distanserar sig, istället för att komma nära. Kommunikationsmodeller kan vara fantastiska, men långt ifrån alltid. “Goda intentioner kan leda oss utför relationsstupet…” Ett förhållande som har varit i utförsbacke under alldeles för lång tid, och där ena parten ...