Det finns en anledning… …till att framrutan är större än backspegeln… Det handlar inte om att vi inte ska se tillbaka för då hade det ju enkelt uttryckt inte funnits några backspeglar överhuvudtaget. Men precis som när vi kör bil ska vi använda backspegeln i den utsträckning den behövs och acceptera att det vi ser blir mindre och mindre synligt. Och mindre och mindre viktigt. Släppa taget Det kan tas...