Vi välkomnar Pauline Olovsdotter till Endbright.

Pauline är familjerättsjurist med erfarenhet av främst vårdnadsfrågor, bodelning och övriga frågor relaterade till skilsmässor och separationer.

I det dagliga jobbar Pauline i frågor som rör de som ej kan eller väljer att inte ta formell juridisk hjälp samt medling. Pauline har även skrivit en bok i ämnet. (Boken kommer inom kort finnas tillgänglig i vår shop.)

Pauline kommer att hjälpa och stötta Endbright’s medlemmar och löpande kommer vi få ta del av hennes inlägg. Pauline kommer även öppna upp för webinars och live-chatt.

Vi ställde några snabba frågor till Pauline.

Hej Pauline!

– Vad inspirerar dig i ditt dagliga arbete?

Jag drivs mycket av vetskapen om att många domstolsprocesser faktiskt kan undvikas, och att man här också kan hjälpa de många barn som årligen exponeras för skilsmässa eller separation. Fördelen med att inte arbeta som juridiskt ombud (dvs att jag företräder klienter i rätten) är att jag på ett helt annat sätt kan arbeta med att förebygga tvister eftersom jag inte har några incitament att föra saken vidare till domstol för prövning, vilken en jurist i en ombudsroll av naturliga skäl har, då de representerar sina klienter.

Något som också inspirerar mig är att det jag gör på många sätt är ett tidigare outforskat område. Jag ser att det finns utrymme till att vara kreativ för att på bästa möjliga sätt nå ut till människor som är i behov av hjälp, och där det finns förutsättningar att finna gemensam mark. Det gäller att ge människor de rätta verktygen för den specifika situation som just de befinner sig i. På sätt och vis kan man kanske säga att jag gör juridiken på området något mer greppbar genom att tillgängliggöra den för fler. Detta tror jag är något som vi kommer att se mer och mer av framöver. Juristbranschen har inte riktigt hängt med i utvecklingen jämfört med andra branscher, så det finns en hel del kvar att göra!

– Vad är det tuffaste i ditt jobb?

Jag skulle säga att det finns olika typer av utmaningar i mitt jobb. En sådan är naturligtvis att det kan vara tufft att ta del av många tunga situationer och livsöden, men här har jag med tiden lärt mig att separera det professionella från det emotionella.

På ett annat plan möter jag utmaningar i att hela tiden försöka bli bättre på att nå ut till de jag försöker hjälpa på ett så bra sätt som möjligt, och finna allt bättre verktyg. När det kommer till att förklara och lära ut juridiken till icke-jurister är en utmaning att göra det på ett så pedagogiskt och lättåtkomligt sätt som möjligt, utan att för den sakens skull låta något av värde gå förlorat.

– Är separation eller skilsmässa stigmatiserat? Hur upplever du att omvärlden ser på separation/ skilsmässa?

Till viss del ser jag att det fortfarande finns en del stigmatisering kring separationer och skilsmässor, märkligt nog. Tittar man på statistiken ter det sig underligt att något så vanligt förekommande är stigmatiserat. En stor del av anledningen till stigmatiseringen tror jag är att vi är så fästa vid bilden av det ”perfekta” livet, i vilket det lyckliga äktenskapet ingår. Jag tror dock att äktenskapet som institution genomgår en metamorfos därför att det inte fyller den funktion idag som den en gång gjorde. Generellt är min uppfattning att stigmatisering av olika slag ofta bottnar i en rädsla för det okända. De som bidrar till stigmatiseringen är de som är allra mest rädda för att själva avvika från den ”mall” som finns i samhället om hur livet bör se ut. Det finns en dissonans mellan bilden av hur livet borde vara och hur livet faktiskt är och det kan skapa mycket stress och orimliga krav och förväntningar.

Jag tror också att det är problematiskt att tro på det budskap som hela populärkulturen vilar på, nämligen att någon annan människa ska göra dig lycklig. Det kanske också är därför vi stöter på människor gång på gång som mår så mycket bättre efter att de lämnat relationen – för att ansvaret återigen hamnar där det kanske alltid skulle ha vilat.

– Och slutligen, till alla de som går igenom en separation eller skilsmässa, vad vill du säga till dem?

Precis som att separationen eller skilsmässan var slutet på en relation så finns det även ett slut på både den smärtan och alla de praktiska åtaganden som föranleds av en separation eller skilsmässa. Det varar inte för alltid. Jag tror också att, även om det inte alltid är lätt att se det när man är mitt uppe i smärtan, det finns något vackert i vad som händer i oss människor när vår världsbild kastas omkull. Någonting nytt kan få ta plats och växa fram. Plötsligt frigörs allt det som varit investerat i relationen och nya frön kan planteras.

Rent juridiskt så tror jag att det är viktigt att försöka hålla känslorna separerade från juridiken. När man är mitt uppe i separationen och skilsmässan, är det nog lätt att allt blir till en enda röra. Det går fort och man får råd till höger och vänster som kan vara svåra att sortera ut. Då är det viktigt att försöka, hur svårt det än kan vara, att ta ett steg tillbaka och fundera över vilka resultat man faktiskt vill uppnå. Känslor är temporära medan juridiken är bestående.

Tack Pauline, vi ser fram emot att ha dig som en del av Endbright!

Har ni frågor som ni vill ställa till Pauline så maila gärna dessa till redaktionen@endbright.se.