Få hjälp med helheten i din separation

Endbright tillhandahåller all den hjälp man kan tänkas behöva inför, under och efter en separation inom våra tre kärnområden Juridik, Ekonomi och Välmående. Bland annat frågor som rör bodelning, vårdnad och barn, att hjälpa till med de praktiska delarna så som boende och flytt, att finna en trygghet i en ny privatekonomiskt situation, och att göra sig rustad inför en ny relation och familjekonstellation.

Som Divorce Planning-Koordinator möts jag inte sällan av att det finns behov av den samlade hjälpen. Ofta i tur och ordning. Just ordningen kan vara svår att själv reda ut. Var ska jag börja och vilken hjälp är mest nödvändig just nu?

Min främsta rekommendation är alltid att säkra upp välmåendet. Om man inte sökt hjälpen på annat håll sedan tidigare, så tillhandahåller vi på Endbright både coacher och psykologer. Att ta höjd för att den psykiska hälsan kan komma att påverkas, är viktigt. Den gör nämligen ofta det, om än i olika stor utsträckning. Kom ihåg att det viktigaste redskapet är DU, oavsett om du står inför, under eller efter en separation.

Ekonomin är en annan fråga jag ofta tidigt möts av. Många gånger är de ekonomiska frågorna kopplat till juridiken och bodelningen. Det är inte helt ovanligt att man har dålig insyn i den gemensamma ekonomin eller att man känner sig osäker på hur denna ser ut. Ibland har man även svårt att själv göra den kartläggning av ekonomin som ofta behövs inför en bodelning. Jag brukar då rekommendera vår ekonomiska coach. För att få en klarhet i de gemensamma inkomsterna, utgifterna, tillgångarna och eventuella skulder. Ibland behövs även den ekonomiska coachingen efter det att den formella separationen faktiskt är gjord, då man på egen hand ska bygga upp den nya ekonomin och sätta grunden för en ny livsstil.

Däremellan kommer juridiken och hjälpen kring bodelning, eventuellt gemensamma mellanhavanden och ibland sådant som boende, umgänge och vårdnad.

Detta och mer därtill hjälper våra rådgivare dig med. Jag och mina Divorce Planning-koordinatorer finns till hjälp för att reda ut i vilken ordning som saker och ting bör göras samt vilken hjälp vi menar är mest nödvändig utifrån den särskilda situationen du befinner dig i.

För några veckor sedan lanserade vi även våra paketlösningar. I dessa får du skräddarsydd rådgivning med hjälp av våra experter, utifrån just dina behov. Kanske tänker du dig att ett annat paket hade passat dig bättre? Då hjälper vi dig med detta också.

Här går du vidare för att boka din första kostnadsfria Divorce Planning-Konsultation. Därefter erbjuds du fortsatta konsultationer och hjälp att ta ditt nästa steg.

Vi finns med dig hela vägen.