Ett hälsosamt beroende?

Beroende behöver inte vara…

…ett negativt ord…

Vi har nog alla haft relationer som av den ena eller andra anledningen inte varit bra. Kanske var det bra till en början men höll inte över tid.

Det är klart att våra erfarenheter påverkar hur vi ser på och vågar ge oss in i nya relationer men det finns några enkla saker att tänka på. Oavsett historiken.

Våra erfarenheter påverkar hur snabbt de blir sanningar för oss men de är bra ”ledstjärnor” för oss alla när vi går in i en ny relation.

”Beroende behöver inte vara något negativt”

Det är givetvis avgörande vad man lägger in i ordet ”beroende” men har det kanske funnits en viss trend i vikten av att inte vara beroende, att vara självständiga och fria? Har vi gått på ”sanningen” att vi blir beroende i en relation? Att vår självständighet försvinner?

Man kan förlita sig på någon annan och fortfarande behålla sitt oberoende”

Det är inte ovanligt att se på relationer på sättet att antingen har man en och då sitter man fast, är begränsad eller så har man ingen och är fri. Sjävklart är det att göra det lite väl enkelt men det ligger något i det. Lite svart eller vitt.

Om vi ser på det i ett svart/ vitt perspektiv så blir det ju så mycket större, så mycket svårare. Är jag verkligen beredd att ge upp min frihet för att vara i en relation? Har man då kanske lämnat en relation, oavsett om det var en kortvarig eller en långvarig men som inte höll är det kanske lättare att svara nej på frågan än ja. Man kommer till slutsatsen att man nog klarar sig bättre själv – utan en fast relation.

Har relationen vi lämnat också lämnat spår efter sig att vi kanske inte känt oss riktigt älskade, inte riktigt respekterade eller att den där äkta omsorgen inte fanns.

Det är när vi tar tag i de känslorna och släpper den begränsande tron om oss själva som vi på riktigt är fria. Det är då vi är redo att gå in nya meningsfulla och hälsosamma relationer.

Även om den tidigare relation lämnat oss med känslan av att vi inte varit riktigt älskade så innebär det ju inte att inte någon annan kan och vill göra det. Det innebär inte att vi inte förtjänar kärlek eller är värda att älskas.

Det är faktiskt möjligt att i en sund relation vara beroende av någon annan på ett hälsosamt sätt utan att förlora sig själv i den personen.

I själva verket visar det sig att vår förmåga att våga, ta nya kliv och utmana oss själva utgår ifrån en trygg bas, det vill säga någon som alltid finns där för att stödja oss”

Ja, det är så att beroende leder till oberoende. Det kallas för The Dependency Paradox och är en psykologisk teori som både studerats brett och bevisats många gånger.

Det här förutsätter självklart rätt partner. En partner som inte gör att man känner sig fast, fångad eller beroende på fel sätt.

Det är med den partnern vi vågar ta nya kliv och utmana oss själva för vi vet att hen finns där om något går snett. Någon vi alltid kan räkna med och som är vår trygga bas.

Att visa sårbarhet är läskigt men ger väldigt mycket tillbaka”

Många av oss har svårt för att ”sänka garden”, för att visa oss sårbara. I början känns det som en risk att vara det och visst det kan det vara men vad var relationen värd, vad hade den för förutsättningar om inte utrymmet för sårbarheten fanns?

Det finns ingen riktig, äkta samhörighet utan sårbarhet och det finns ingen sårbarhet utan risk. Visst kan man ”spela säkert” men det innebär samtidigt att man inte ger sig själv chansen till kärlek, meningsfulla relationer med människor som verkligen älskar oss för dem vi är och inte heller är rädda för att se våra lite ”mörkare” sidor.

Närhet föder mer närhet, och intimitet föder mer intimitet”

I början av en relation är det såklart svårare att öppna upp och visa sårbarhet men steg för steg så blir också relationen så mycket starkare. Att visa sårbarhet blir en viktig del av relationen.

”Den viktiga början – att älska sig själv

Ja, det är en klyscha som används lite slarvigt ibland och något vi kanske inte riktigt tar på allvar alla gånger.

Vad krävs egentligen för att vi ska älska oss själva, på riktigt. Det är bara vi själva som kan bevara frågan genom att ”se oss i spegeln”. Det handlar inte om självförhärligande för vi har alla brister men det handlar absolut inte om att rada upp fel. Alla har vi våra styrkor men vi har också svagheter.

Kanske finns det en rädsla bakom de där svagheterna? Om vi inte tar itu med rädslorna kommer svagheterna finnas kvar och vi kommer inte att kunna förändras på det sätt vi själva vill.

Om man har gjort den här ”hemläxan” så har man inte bara hittat kärleken till sig själv utan man är fullt ut medveten om styrkor, svagheter, rädslor, drömmar, förhoppningar – ja, allt.

Att älska sig själv innebär inte att man är perfekt. Det handlar om att känna sig själv – att veta vad man behöver förbättra, att veta vad man behöver släppa och att bygga vidare på sina styrkor.

När man prioriterar att älska sig själv ger det oss både möjligheten att vara och ge det bästa av oss vilket är avgörande för en utvecklande relation.

Att vara i en sund relation innebär inte att man är beroende, åtminstone inte på ett negativt sätt. Det innebär att man är någon att lita på och att man alltid kan lita på sin partner.

Med de fyra ledstjärnorna skapas en sund och bra relation där det finns utrymme för båda att växa och utvecklas – är inte det vi alla vill få ut av en relation?