Svara på vår enkät

Vi är tacksamma för om du vill svara på några enkla frågor om din situation i samband med separation eller skilsmässa. Svaren är självklart anonyma! Som tack för din medverkan får du efter att du fyllt i enkäten en rabattkod på 10% som du kan använda på valfri Endbrighttjänst.

Resultatet kommer att presenteras i årets Endbrightrapport, där vi årligen rapporterar om läget kring skilsmässa och separation i Sverige och internationellt.