Vi har utökat vårt utbud av skräddarsydda paketlösningar – nu med fokus på par eller familjer, som står inför, under eller efter en separation. Befinner ni er i konflikt i upplägget kring barnen? Behöver du stöd i ditt föräldraskap och juridisk vägledning för vad som gäller kring vårdnad, boende och umgänge? Eller är ni ett par som gemensamt vill ta hjälpen för en schysst separation?

I våra tre nya paketlösningar erbjuds skräddarsydd hjälp inom medling, föräldracoaching, juridik samt rådgivning som par och familj.

Parpaketet

Med fokus på en fungerande relation inför, under och efter separationen.

Parpaketet innehåller parkonsultationer och juridisk stöttning. Paketet består av totalt fem rådgivningssessioner och en Divorce Planning-konsultation. Paketet ger er förutsättningar att skapa en god relation efter separationen samt juridisk rådgivning inför bodelning eller upplägg kring barnen.


Medlingspaketet

Med fokus på konfliktlösning kring barnen.

Medlingspaketet består av totalt tre rådgivningssessioner och en Divorce Planning-konsultation. Med detta paket undviker ni tvist och domstol med hjälp av en professionell medlare som verkar neutralt. Med mål om att nå en fungerande relation och kommunikation så att ni kan gå från parrelation till föräldrarelation, där barnens behov står i centrum.


Familjepaketet

Med fokus på föräldracoaching och familjejuridisk stöttning.

Familjepaketet med fokus på föräldracoaching och juridik består av totalt 5 rådgivningssessioner och 1 Divorce Planning-konsultation. Paketet ger dig som förälder stöttning i ditt föräldraskap och verktyg i samtalen med barnen samt din medförälder. Samtidigt får du grundläggande kunskaper inom de juridiska delarna kring upplägget med barnen.

Fler rådgivningspaket

Behöver du hjälp att ta steget att separera? Kring bodelning? Eller helheten i din separation? Vi har skräddarsydda rådgivningspaket även för dig.

För att få tillgång till våra skräddarsydda rådgivningspaket behöver du vara Standardmedlem i Endbright:

Bli medlem