Pengar är något som många par både har olika syn på och som också kan leda till något långt värre. ”Ekonomiskt våld” Att ta makten över någon med ekonomiska medel är själva definitionen av ekonomiskt våld. Konsekvensen för den som blir utsatt är en känsla av maktlöshet som också gör det svårt att lämna relationen. ”Vi grälar om pengar” Ekonomi och pengar brukar toppa listan över sådant som par ofta grälar......