Vi är…. snart inne i december (galet!); en av årets absolut stressigaste månader. Det är mycket som ska hinnas med och ofta är förväntningarna höga. Man kanske är i en situation där man ska ansvara för julen och dessutom förväntas delta i olika sociala evenemang. Samtidigt rullar den ständigt närvarande vardagen på som vanligt. ”En omöjlig ekvation?” Ja, det kan vi nog vara överens om. Om inte ansvaret kan delas...