Efter semestern vet vi att…

Efter semestern vet vi…

…att antalet skilsmässor ökar och det är inte en liten ökning. Av de 25 408 skilsmässor som genomförs i Sverige varje år så sker en mycket hög andel av dem efter just semestern.

Beslutet

Det finns säkert vissa som är överens om en skilsmässa men väljer att vänta med att berätta för barnen till efter semestern. Det kan också vara så att man själv kommit fram till beslutet men väntar med att ta upp det med sin partner till efter semestern. Men det kanske vanligaste är att det är just under semestern som pendeln slår över och man tar det slutgiltiga beslutet. Man har haft tiden att verkligen både känna och tänka igenom både vad man vill och även varför det är det man vill.

Varför

Vad är det som gör att det inte fungerar? Att verkligen fundera igenom det kommer att göra att du själv står starkare i ditt beslut och dialogen med din partner kommer att ha bättre förutsättningar att vara konstruktiv.

Lika svårt

Det kan nästan vara lika svårt att ta det där samtalet om att man vill skiljas som det är att komma fram till själva beslutet. Bara för att båda varit medvetna om att relationen inte är den bästa så innebär det inte att båda ser en skilsmässa som lösning. Det är därför väldigt viktigt att förbereda sig ordentligt och på så sätt i största möjliga mån undvika en infekterad dialog.

Ett bra sätt

Ett bra sätt att förbereda sig är att tänka igenom hur man själv skulle vilja att ens partner agerade vid en omvänd situation. Vad hade man självt tyckt varit viktigt för att kunna ta emot beskedet på ett så bra sätt som möjligt?

Även om det knakat i relationen en längre tid så är det svårt för den andre att ta emot ett sådant besked. Därför är det nog så viktigt att vara beredd på att det kan komma ilska, många frågor och sorg. Ju bättre förberedd man själv är desto bättre kan man hantera känslorna och svara på frågorna. Det kan vara svårt att besvara alla frågor, men försök. Med respekt för din partner och för att det en än gång blir tydligt för dig varför du kommit fram till beslutet.

Vikten av formuleringar

Man kan säga samma sak på många olika sätt. Det är klokt att planera samtalet, hur ska lägga upp samtalet och vad du vill ha sagt. Du kommer säkert att mötas av motargument och då är det klokt att ha förberett sig och ha svar även på dessa. Ingen kan ju på förhand veta exakt hur ens partner kommer att reagera men ju mer du förberett dig desto bättre kan du hantera din partners reaktion.

Vad & Hur

Att använda sig av ”det är inte du, det är jag” är något som man gärna väljer för att man tror att det är lättare för ens partner. Men det kan då bli väldigt enkelt för den andre att bemöta det med att det är okej för hen och så har man hamnat i en diskussion som det kan vara svårt att få på rätt köl igen.

Att använda sig av det omvända, där man direkt eller indirekt skuldbelägger den andre med kommentarer som t ex ”Du gör aldrig”, ”Du ställer aldrig upp” och så vidare, försätter man den andre i svår situation. Det är då hög risk att hamna i en situation med anklagelser och försvar som vare sig leder någonstans eller är konstruktiv.

Om man däremot vänder på det och utgår ifrån sig själv. Hur man själv känner och upplever det, exempelvis ”Jag känner så här”, ”Jag upplever det så här” så blir det inte bara mindre anklagande utan också grundat i en sanning. Det är svårt för den andre att ifrågasätta din bild, din verklighet.

Dra inte på det

Det kan komma som en chock att ens partner faktiskt är beredd att ta steget till en skilsmässa, att det faktiskt är det man vill. Även om det är viktigt med att ha förberett sig så bör man inte ha funderat och förberett sig för länge, det kan då uppfattas som ett svek. Att man gått i egna tankar under en längre tid utan att pratat med den andre. När du kommit fram till beslutet så bör du samla modet (vi vet, det krävs mod) och ta upp det så fort som möjligt. Vem gör du en tjänst genom att stanna kvar om du ändå bara är ensam i dina tankar och inget konstruktivt sker?

I den bästa av världar

I den bästa av världar så kommer inte ett sådant här samtal som en fullkomlig chock för den andre. Allt hänger på hur bra dialog man har och haft i relationen. Om man haft den typen av relation där man inte varit öppen när det börjat knaka utan låtit det skava så är ju risken stor att det blir en chock eller åtminstone något som den andre absolut inte kunde förutse.

Hålla kursen

Det är inte helt ovanligt att reaktionen flyttar fokus från den egentliga anledningen till de praktiska konsekvenserna. ”Hur hade du tänkt lösa det här?”, ”Var hade du tänkt bo?”: Det kan vara ett sätt för att få dig att stanna kvar och självklart är det frågor som behöver en lösning men inte där och då. Det är heller inte du som ska ha alla lösningar. Det är inte helt enkelt men försök styra tillbaka samtalet till det som det faktiskt gäller och om det inte går så är det nog klokt med en ”time out” så att din partner får en möjlighet att smälta det du sagt.

Det gemensamma ansvaret

Den partner som initierar skilsmässan har ju ett känslomässigt försprång och är då också mer förberedd på att berätta för barnen och andra i omgivningen. Omvänt kanske den som blir lämnad snabbt vill berätta för att sätta den andre i lite sämre dager. Men det finns inget försvar för något annat än att man gemensamt berättar det här för barnen. Att vara otroligt tydlig med att skilsmässan inte har någonting med barnen kan göra. Barn kan väldigt lätt ta på sig skulden för föräldrarnas skilsmässa så det kan inte nog understrykas vilket ansvar båda har vid en skilsmässa.

Det gemensamma ansvaret stannar inte vid att gemensamt berätta om skilsmässan, det handlar om att aldrig skuldbelägga varandra inför barnen hur irriterad man än är. Behöver du hjälp med att bearbeta din irritation eller frustration så låt en vän eller familjemedlem hjälpa dig, det ska barnen definitivt inte göra.

Utrymmet

Det är viktigt att tänka på att det inte bara är du och din partner som har känslor och frågor. Det har barnen också och ni måste ge dem utrymmet både att ställa frågorna och visa känslorna. Ni kanske inte kan svara på allt men var så öppna det går (utan att anklaga varandra) så att de också ges bättre förutsättningar att hantera den nya situationen. Ni kommer inte att kunna ha svar på alla praktiska frågor men att förmedla en känsla av trygghet i de här delarna är väldigt viktigt, för att få en bild av hur de ska kunna hantera helheten.

Är du tillbaka efter semestern och står inför att starta en skilsmässoprocess? Har du tagit det första steget eller befinner du dig där du samlar modet. Har du påbörjat processen? Oavsett var du befinner dig så finns vi här om du känner att du behöver hjälp med delar hela processen- tveka inte att höra av dig till oss på hello@endbright.se. Läs mer om våra tjänster här