Så står man där i att antingen varit den som lämnat eller blivit lämnad. I båda fallen kan där finnas en känsla av skuld; “Hade jag kunnat göra något annorlunda?”, “Tänk om jag inte sagt si eller så?”, “Vad skulle jag göra så för?” eller “Nu har jag sabbat det som skulle vara…” Skuld, eller skam för den delen, är både tungt och jobbigt att leva med. Det kan dyka...