Du har förändrats…

Det är inte helt ovanligt att höra någon säga ”du har förändrats” med en negativ underton. Att själv förändras och att relationen gör detsamma, är inte något skadligt, snarare tvärtom. Istället bör vi ifrågasätta en relation som fastnat i ett slags ”status quo”-läge. Egentligen är det kanske dessa relationers förutsättningar som faktiskt inte är något vidare bra?

”Att förbli 1.0”

Tar någon för givet att du ska förbli densamme för att det är det som är själva fundamentet för att relationen ska funka? Då kan du vara helt säker på att relationen kommer att stagnera. Om någon förväntar sig en oförändrad version av sin partner kommer relationen och den personliga utvecklingen ta helt olika vägar och det utan att vägarna möts. Ingen vill väl vara version 1.0 av sig själv hela livet?

”Vi är inte mer än människor”

Absolut, de flesta av oss behöver en viss form av trygg struktur. Vi måste kunna lita på att vår partner (och vänner) är de personer vi tror de är, det är en nödvändig trygghet. Om en relation ska hålla finns det vissa saker som behöver vara som de alltid varit, till exempel att tilliten finns kvar och känslan av välvilja, att din partner vill ditt bästa.

”Flexibelt”

I alla långvariga relationer måste det finnas en flexibilitet som gör förändring möjlig, oavsett om det gäller ”livshändelser” eller den personliga utvecklingen. En relation som konsekvent försöker hålla sig till ”som det alltid varit” kommer att spricka eftersom förändring är oundviklig. Även om du försöker förhindra förändringar så kommer dessa till att komma. För att citera en grekisk filosof; Förändring är det enda som är konstant”

”Yta vs. djup”

När de oundvikliga förändringarna börjar komma, oavsett om det är i relationen eller den personliga så är det väldigt lätt hänt att de relationer som inte gått på djupet snabbt hamnar i diket. Och förblir där eftersom relationen nu inte alls matchar vare sig förväntningar eller önskemål. Rätt snabbt så tar sig någon upp ur diket och tar en annan väg vidare.

”Se det inte som ett misslyckande”

Det är inte ett misslyckande när man kommer till vägens ände i en relation, det är inte heller något man ska se som bortslösad tid. Förutsatt att uppbrottet inte dragit ut på tiden för länge, då kan ju delar av relationen betraktas som övertid. Välj att gå ur relationen med den som en erfarenhet, för den kommer vara till hjälp när du känner att du är redo för en ny relation.

Men det kräver att du vågar se på dig själv och hur du varit som partner i den här relationen. Inte helt lätt, vi vet, men utan viss självransakan blir det ju ingen lärdom. Lämnar du en relation med den fasta övertygelsen att allt är din partners fel så krävs det verkligen självrannsakan. Det finns givetvis relationer som avslutas där den ene är en större anledning till det men det finns alltid något man kan lära sig om sig själv, t ex hur man hanterat problemen med sin partner eller vilka fällor du ska undvika i framtiden.

”Där och då”

Ett bra sätt att se på relationen som inte höll är att om den gav dig det du behövde, t ex att någon fanns där när du behövde det så fyllde den ju en väldigt viktig funktion. Det kanske inte fanns förutsättningar för relationen att hålla men ibland kan det vara svårt att se det om vi själva är lite svajiga av en eller annan anledning (och svajiga har vi alla varit, inte bara en gång).

”Rätt faktorer”

Många relationer, kanske till och med de flesta, har inte det som krävs för att de ska hålla över lång tid. Men för de relationer som gör det finns det några viktiga faktorer som måste finnas där, t ex ömsesidighet (båda vill lika mycket i relationen), en vilja att verkligen förstå den andra och ge hen den support som krävs för att kunna gå i den riktning hen vill och en grund av respekt för varandra.

Det finns många relationer som innehåller kärlek, att man har roligt tillsammans och har härliga minnen ihop men det saknas en tillräcklig förståelse för de egna behoven. Finns det en förståelse för din tid, dina känslor och dina mål? Om inte så kommer relationen kanske sluta med att ni inte skrattar så mycket längre (iallafall inte tillsammans). Men tänk på att en del av utvecklingen av känslomässigt mod är att veta när det är dags att bryta upp och också göra det.

”Avslut”

Relationer tar slut och det är helt okej. Besvikelse, ilska, ånger eller skuld kanske blir en konsekvens men det är känslor som mattas av när vi får lite distans. När du kommit över den tuffaste perioden så är det viktigt att du verkligen förstår både relationen i sig och varför ett uppbrott blev den rätta vägen. Med det klart för dig kommer du både att må bättre och vara mer öppen för att se på kärleken på nytt, för den finns där även om du kanske inte ser det just då.

Källa: Medium.com Rebeca Ansar

Känner du en känsla av stagnation, att relationen går på sparlåga eller att det inte finns någon förståelse för hur du utvecklas? Funderar du på vad som är den rätta vägen framåt, kanske vet du det men saknar lite av modet just nu. Vill du försöka att rädda relationen men vet inte hur? Oavsett var du är i processen eller tankarna så finns vi på Endbright här som bollplank, stöd och hjälp. Boka en tid med oss för en kostnadsfri konsultation så lotsar vi dig vidare. Läs mer här