Det är inte helt ovanligt att höra någon säga ”du har förändrats” med en negativ underton. Att själv förändras och att relationen gör detsamma, är inte något skadligt, snarare tvärtom. Istället bör vi ifrågasätta en relation som fastnat i ett slags “status quo”-läge. Egentligen är det kanske dessa relationers förutsättningar som faktiskt inte är något vidare bra? ”Att förbli 1.0” Tar någon för givet att du ska förbli densamme för...