Jag ska rikta några slag på, mot några i mina ögon, djupt rotade klyschor, som vi troligtvis inte ifrågasätter särskilt ofta: ”Du måste hitta och älska dig själv först!” ”Det finns en mening med allt som sker!” ”Man är ansvarig för sin egen lycka.” Jag ska ägna mig åt den senare: den att vi är ansvariga för vår egen lycka. Det finns en stor sanning i att det är nödvändigt...