Ditt anknytningsmönster har en enorm påverkan på förhållandet. Det kan ha varit föräldrar som inte var närvarande under uppväxten eller var ojämna i sitt bemötande gentemot barnet. Barnet gnällde eller skrek för att bli buren och få närhet av föräldrarna. Ibland tröstade de och gav kärlek. Andra gånger inte! Den lilla flickan eller pojken lärde sig tidigt att känslomässiga behov bemöttes med oförutsägbarhet. Kärleken var högst ojämn! Ett ...