Testamente var det sista jag tänkte på i det läget…

Måndagen den…

… 6 januari förra året myntades Skilsmässodagen – Det var första dagen tillbaka på jobbet efter julledigheten för de flesta. På liknande sätt skulle vi säkert kunna kalla andra helgen i september för Skilsmässohelgen, den största visningshelgen på året med högt tryck på mäklarkåren.

Direkt efter stora helger och ledigheter är tiden då många ringer sin jurist för att få hjälp med skilsmässa. Stressen att få till den perfekta julen eller sommarsemestern och ekonomiska problem nämns som vanliga anledningar varför många skiljer sig just då.

”Vem orkar tänka på formalia?”

Att uppdatera ett testamente kan kännas avlägset under den känslomässiga och mentala härdsmälta som en skilsmässa eller separation ofta innebär. Dessutom, ingen vill skriva testamenten, för då inser vi ju att vi inte är odödliga.

Mindre än hälften av vuxna i Storbritannien har skrivit sitt testamente. Av de som har gjort denna olustiga exercis, är det många som inte ser till att uppdatera innehållet. I Sverige saknas det krav på att registrera testamente hos myndigheterna, vilket gör det svårt att veta hur läget är hos oss. Ett äktenskapsförord ska däremot registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Sannolikt är inte vi märkbart bättre på de här sakerna än i andra västeuropeiska länder. Dåligt skrivna som inte möter lagkraven, eller inaktuella testamenten som inte uppdaterats utifrån livssituation, är orsaken till en ökande förekomst av arvstvister internationellt.

”Nyckelfaktor i sammanhanget”

När Financial Times förra året skrev om tio saker att tänka på vad gäller testamenten, listas som nummer ett, att äktenskap automatiskt påverkar. Nummer två, icke överraskande, att skilsmässa också påverkar testamentet.

Det är alltid en god idé att se över ditt testamente i olika skeden i livet, såsom i samband med skilsmässa och separation. Till exempel gäller enligt Ärvdabalken att ett inbördes testamente inte längre ska gälla om äktenskapsskillnad inträffar innan någon av makarna dör. Detsamma gäller, om någon har gjort testamente till sin sambo men samboförhållandet har upphört före testators död.

När min gode vän åklagaren som nu är inne på sitt tredje äktenskap hörde om initiativet Endbright, var hans direkt och mycket uttryckliga rekommendation ”glöm inte ta med testamentsfrågan.”

Vi håller med.

*****

Louise Brown

Vill du få hjälp med testamente? Endbright har ett förmånligt paket för dig som vill upprätta ett testamente.