Det kostar att skilja sig…

För Helen blev dammsugaren, händelsevis av märket ’Fakir’, en symbol för hela hennes skilsmässokval. Fakir hade följt med henne in i det gemensamma hushållet. Den fungerade bra tyckte hon, men borde enligt hennes man bytas ut.

Hon hade under längre tid grubblat över äktenskapet utan att komma fram till något definitivt. Om de kastade ut Fakir och köpte en ny dammsugare, skulle hon vid en bodelning ju behöva skaffa sig en egen, igen. En extra kostnad.

Det kan ju kännas hemskt i sig att pengarna kan avgöra om man väljer att stanna i en relation…

En del av ambivalensen handlade om ekonomin, och rädslan: Kommer jag att klara mig? Som ensamstående har man kanske ingen som direkt kan backa upp. Det kan ju kännas hemskt i sig att pengarna kan avgöra om man väljer att stanna i en relation, men det är en faktor likt många andra.

En dammsugare kostar. Precis som andra saker i ett hushåll som måste ersättas eller införskaffas. Drygt en tredjedel ser pengar som ett stort hinder för att kunna separera, rapporterade tidningen Amelia 2019. Att skilja sig är en ekonomisk nitlott för många kvinnor, vilket speglar realiteten att kvinnor generellt har en lägre månadsinkomst och ett mindre aktivt ekonomiskt intresse vad gäller sparade och tillgångar.

Ekonomi som hämndmedel?

Kostnaderna förknippade med separation och skilsmässa handlar dessutom inte bara om pengar. Dock kan ekonomin inte sällan användas som hämndmedel eller förhandlingstaktik på bekostnad av känslor och relationsmässig ödeläggelse.

Det finns olika sätt att beräkna kostnaderna för en skilsmässa eller separation. Buden ligger på allt från 900 till 1,8 miljoner kronor. Visst är det korrekt att ’den enda kostnad’ som är direkt förknippad med själva skilsmässan är tingsrättens ansökningsavgift om 900 kronor. Först och främst finns det engångskostnader av juridisk art såsom skilsmässoansökan och bodelning, därtill kommer den fysiska flytten och inköp av husgeråd, nya möbler och annat i ett bohag som ska byggas upp på nytt. Finns det en egen ekonomisk buffert och besparingar för detta? Och hur ser det sedan ut på längre sikt med löpande kostnader?

…kostar en skilsmässa sett i ett tioårsperspektiv för en familj med två hemmaboende barn mer än 1,8 miljoner kronor…

Enligt en beräkning som SEB gjort, kostar en skilsmässa sett i ett tioårsperspektiv för en familj med två hemmaboende barn mer än 1,8 miljoner kronor. Då beräknas hyra (vilket är det som mest driver kostnadsbilden), försäkringar, el, bil, bensin, abonnemang och underhåll med mera, och är icke inkluderat kostnaderna för själva flytten, nya möbler och husgeråd. Det kan låta extremt mycket, men totalt är uppskattningen på månadsbasis drygt 15 500 kronor, vilket över tid adderar upp.

Du tjänar på att ha koll

Hur oromantiskt det än må vara, så tjänar alla inblandade på att ha god koll på ekonomin, utgifter och tillgångar, för att ha en så klar bild som möjligt, befäst i juridiska avtal, må det vara samboavtal, äktenskapsförord, en lista över tillgångar som man tagit med in i hushållet, kvitton med mera, för att när man hamnar i skilsmässa kunna säkra sina rättigheter.

För de basala stegen såsom ansökan om skilsmässa finns det numera många digitala tjänster och mallar att tillgå, som kan funka bra om man vet vad man ska skriva. Ett bodelningsavtal på nätet kan kosta cirka 1 500 – 2 000 kronor, eller 6 000 – 10 000 kronor om man bokar för att träffa en jurist.

För vet man inte riktigt vad man ska inkludera och skriva, kan det vara en god idé att ta juridisk hjälp, för att säkerställa vilka yrkanden man bör framföra, såsom yrkanden om betänketid och vårdnad.

Om man inte är överens om hur bohaget ska fördelas kan tingsrätten utan kostnad utse en bodelningsförrättare, vilket kan vara en advokat eller en jurist. Arbetet som sedan utförs täcks inte av det offentliga, utan måste betalas av dig som privat.

Kostnader & rättshjälp

Vid skilsmässa och bodelning eller vid tvist om vårdnad, boende, umgänge och underhållsbidrag kan man i vissa fall få så kallad rättshjälp. Rättshjälp vid skilsmässa är ytterst begränsad och sker bara om det krävs mer omfattande insatser av ett juridiskt ombud, vilket bedöms höra till ovanligheterna. För att få rättshjälp krävs att man inte själv har ekonomiska förutsättningar, med ett grundkrav om att ens årsinkomst inte överstiger 260 000 kr som en summa av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder. Har man en egen försäkring med rättsskydd, till exempel genom hemförsäkring, så ska den användas.

Behövs hjälp med bodelning kan staten i vissa fall betala kostnaden för en bodelningsförrättare, vilket kräver att man först gjort en ansökan om bodelningsförrättare hos tingsrätten. Därefter måsta man också ansöka om ersättningsgaranti.

Finns det barn med i bilden kan det bli både dyrare och mer komplicerad. Hur stort underhåll som ska betalas beror på bedömningen av barnets behov. Uppstår vårdnadstvist finns en risk för skenande advokatkostnader. Som ett första steg kan man ta hjälp av kommunens familjerätt, men man kan också få rättshjälp med frågor som berör exempelvis underhållsbidrag (för att komma överens om bidrag, agera om man inte får ut underhållsbidraget mm), att tillse särskilt förordnad vårdnadshavare, eller att få ett avtal eller ett beslut verkställt.

Hur man än vänder och vrider på det så har kärleken ett pris.

Läget kan vara väldigt infekterat, och skilsmässa i sig kan beskrivas som en intressekonflikt och kan illustreras av två motstridiga ordspråk: ”I nöden prövas vännen”, och ”Nöden haver ingen lag.”

Förbered dig!

Förberedelse ska, också i detta skede, inte underskattas. Så långt du orkar, försök att sätta dig in i den rättsliga skilsmässoprocessen och hur den fungerar. Ju mer du förberett inför de möten som ofrånkomligen kommer behöva hålla med era advokater, desto ’lättare’ blir det. Tänk på att varje minut debiteras. Är du oförberedd tar det längre tid och ni kanske måste tillbaka fler gånger.

När man väl sitter där, kan säkerligen känslostormar och pajkastning uppstå. Många års äktenskap kan projiceras på en dispyt kring kostnaderna för ett Netflix-abonnemang. Tänk på att försöka vara så saklig det bara går. Advokater och jurister kan bli ett slags mental klösbräda mitt i skärselden, men de är inte psykologer eller terapeuter.

Boka vår unika Divorce Planning för att göra en behovsanalys och få en plan för din separation.