I bokhandelns… …hyllor finns det spaltmeter efter spaltmeter med böcker om relationer, separationer och uppbrott men självklart finns det inte någon manual som beskriver hur något av det ska gå till. (Ibland önskar man ju innerligt det…) Även om du genom läsning kan få råd, tips och insikter så är ju du en egen individ och din relation, separation eller skilsmässa är också individuell. På samma sätt som vi tar...