Jag läser i morgontidningen uppmaningen till att hjälpa de som lider i det tysta. Hur tydligt det är på många håll i världen att våld i nära relationer har ökat markant i skuggan av Corona. Jag hör min vän över bordet berätta om hur hon hör grannarnas oljud; dunsar, skrik, dörrar som smäller… gråt. Därtill, läser jag om insatser världen över med bland annat kodords-operationer för att hjälpa utsatta kvinnor.  Jag ryser,...