Det dolda våldet

Jag läser i morgontidningen uppmaningen till att hjälpa de som lider i det tysta. Hur tydligt det är på många håll i världen att våld i nära relationer har ökat markant i skuggan av Corona. Jag hör min vän över bordet berätta om hur hon hör grannarnas oljud; dunsar, skrik, dörrar som smäller… gråt. Därtill, läser jag om insatser världen över med bland annat kodords-operationer för att hjälpa utsatta kvinnor.  Jag ryser, magen drar ihop sig.

Den här typen av våld har ingen mall, ingen direkt och tydlig målgrupp eller sammanhang. Den finns överallt, i alla olika salonger, i hela vårt samhälle. Enligt BRÅ, så var närmare en femtedel av de anmälda misshandelsbrotten under 2019 brott som rörde misshandel av en närstående med vilken offret hade eller hade haft en parrelation. Men, samtidigt menar BRÅ att för Sveriges del, är den senaste statistiken svår att tolka gällande kvinnomisshandel i nära relationer. Man vet helt enkelt inte riktigt hur det ser ut ännu.

Men, oavsett vad de exakta siffrorna säger oss så finns där alltid, och måste finnas, hos oss alla, sätt att kunna hjälpa, skulle man se eller misstänka att det pågår något slags våld i en nära relation.

Så, vad kan man göra? Vi har en del länkar hos oss, som du hittar här. I övrigt är rådet: Gå varsamt fram. Tala om att du ser någonting och sträck ut en hand. Pausa kanske där. Går man för snabbt eller får hårt fram riskerar man att i stället stänga en dörr, så att den här personen inte vill berätta mer. Att våga ta steget ut ur en relation med våld kan påverka så många delar av en människas, flera människor liv; boende, ekonomi, barn, fysisk och mental hälsa, så skynda långsamt men låt personen i fråga få veta att du finns där.

Och barnen, glöm inte barnen… som ofta kan vara de som ser, på nära håll, vad som sker bakom lykta dörrar. Alla barn kan få hjälp via Bris, nås även på 116 111. Vi samarbetar också med WakeMeUp, ett superfint initiativ gentemot barn och ungdomar.

Ta hand om varandra och var lyhörd på din omgivning,

Charlotte