Kvinnan på nittiofyra år ser med en smittande värme på mig och säger: ”Det är aldrig för sent att lära sig någonting nytt. Jag läser fortfarande böcker och söker information på internet. Jag kan sitta i min lilla trädgård eller i soffan och reflektera över hur mycket det finns att njuta av. Michael, ge dig ut och gör det du är menad för! Vänta inte!” Hon har en glöd i...