Vi läser… nästan dagligen alarmerande rapporter om hur den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar. Hur har den utvecklats och i vilka åldersgrupper växer den mest? Här kommer några observationer kring barn- och ungdomshälsa. Mellan åren 2006-2015 har den psykiska ohälsan ökat med 70% i åldersgruppen 18-24 år och med (hisnande) 100% i åldersgruppen 10-17 år. Ökningen är störst bland unga tjejer. Det innebär att 190 000 ...