Insikten… …har landat – det fungerar inte. Ni kommer att behöva gå skilda vägar. Inte nog med att du befinner dig mitt i en känslomässig kris; beslut ska tas som kommer att få långsiktiga följder, och du har kanske inte ens klart för dig exakt vilka frågor det är som behöver redas ut. Att det inte är lätt att fatta rationella beslut när starka känslor är inblandade är en, i...