Därför finns inte Mr eller Ms Right

Finns där en person som är ”den rätta” för oss? Personen som vi helt självklart och otvivelaktigt kan leva ett långt, lyckligt och kärleksfullt liv tillsammans med?  

Innan vi, de facto, går in i en relation, samboförhållande eller äktenskap, så går man inte alltid in på djupet kring alla våras avigsidor. Därför att vem vill, egentligen och med handen på hjärtat, visa de sidorna? De sidorna stärker kanske inte direkt våra positioner gentemot den vi så gärna vill skall leva med oss. 

Men, de sidorna har alla, eftersom ingen är perfekt. Och visst drivs många av att kunna leva kvar i det skimmer man hade i början och gång på gång återfinna den känslan man hade när man var nykär.

Varför är vi naiva nog att tro att man kan skapa en (nästintill) perfekt relation när vi inte själva lever upp till just denna perfektionism som vi så önskar från vår motpart? 

Idag lever vi ett liv där svaren och många av våra önskemål tillgodoses med några enkla klick. Oavsett om vi vill bestämma vilken maträtt vi redan nu vet vi vill beställa på restaurangen nästa vecka, eller om det är att swipea höger eller vänster baserat på en profilbild och några gemensamma FB kontakter. Detta är beslut som vi idag kan fatta inom loppet av sekunder och den digitala transparensen i vår tillvaro är större än någonsin. 

Men så glömmer vi att den faktiska människan, vår inre och yttre transparens, inte är lika total. Eller linjär, i en rak, säg, automatiserad, utveckling som så mycket annat idag. Och att vissa beslut faktiskt inte behåller sin övertygelse över tid.

Tvärtom, så är de flesta av våra vägar framåt i livet långt ifrån raka. Är det inte lite godtyckligt att då förvänta sig att våra relationer skall vara enkla och självklara?

För många spelar troligtvis rädslan i att vara ensam, att inte hinna få barn, att skapa sig en ”giftastillvaro” eller andra yttre faktorer nog in mer än vi ibland vill erkänna. Att vara kär i kärleken. Och att vi ständigt exponeras för en ouppnåelig, tillsynes perfekt tillvaro genom bland annat sociala medier idag hjälper föga. 

Kanske är det dags att släppa det romantiska ideal som styrt synen på äktenskap de senaste 250 åren där det utmålas att där finns en ”perfekt” partner som kan ge oss allt det vi strävar efter i en relation och tillgodose alla våra behov i detta. Dessutom, rent krasst, så är äktenskapet en konstruktion som sedan medeltiden verkat för att upprätthålla samhällsordning; religion, kultur och ekonomi har snarare varit grunderna i denna heliga institution. Kvinnor, inte minst, har aldrig haft den kraft eller makt de nu börjar få i samhället. Jag har skrivit mer om detta här. 

Även den här artikeln publicerades för några år sedan, men är väl värd att återvända till från tid till annan som en liten påminnelse om att vi trots allt lever och verkar i en värld med stor (större, störst…) fokus på individen.

Behöver du hjälp med din separation eller skilsmässa? Vet du du inte var du ska börja, eller behöver du stöd för att ta nästa steg? Är du osäker på processen, och behöver ett bollplank för att kunna lägga en plan?

Då är vår Divorce Planning rätt för dig. Första konsultationen är gratis!